O nás

Sme na trhu viac ako dve desaťročia

Pradiareň vlny „JK“ v Novom Meste nad Váhom vyrába a predáva svoje kvalitné a tradičné výrobky viac ako 20 rokov. Svoju činnosť začínal s 5-imi výrobnými robotníkmi, malým výrobným priestorom, bez skladových priestorov a dopravných prostriedkov. Produkciu začínala výrobou pletacích priadzí pre ručné pletenie, s možnosťou využitia svetroviny ako druhotnej suroviny.

Dnešná produkcia

Naša súčasná produkcia je naozaj pestrá:

  • Paplóny a iné produkty z ovčej vlny a dutého polyesteru
  • Oblečenie pre poľovníkov, rybárov, chalupárov a ich deti
  • Kúpeľňové súpravy a koberčeky
  • Obrusy a bytový textil
  • Umývacie handry a prachovky
  • Zvyšky materiálov spracúvame do netkaných textílií ako sú plstené pásy

Rozširujeme kapacity

Vzhľadom na priestorovú náročnosť používaných technológií sa majiteľka rozhodla zvýšiť výrobnú plochu a usporiadať technológiu do rovnomerného chodu, čo výrazne napomohlo zvýšiť kapacitu výroby.

Napomáhame tradičnému ovčiarstvu

Rozširovaním priestorov a inováciou technológií neustále hľadáme nové spôsoby spracovania surovín, predovšetkým však ovčej vlny a tým napomáhať zachovaniu tradičného ovčiarstva na Slovensku.

Flexibilita a znalosti

Vzhľadom na charakter a flexibilitu prevádzky dokážeme produkciu rýchlo a efektívne prispôsobiť trhu a požiadavkám zákazníkov. K tomu nám napomáha nielen znalosť textilných materiálov a pomerov v textilnom priemysle na Slovensku a v Českej republike, ale aj moderných trendov vo svete.

Využívame naše zdroje

Pradiareň vlny „JK“ uprednostňuje spracovanie kvalitnej domácej materiálovej základne pred dovozom.